ACOUSTIC NEUROMA (NEURINOMA) - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

อะคูสติก neuroma (neurinoma)ตัวเลือกของบรรณาธิการ
วิปครีม
วิปครีม
Acoustic neuroma เป็นเนื้องอกที่อ่อนโยนซึ่งมีผลต่อเส้นประสาทสมดุล แม้ว่าจะไม่เป็นพิษเป็นภัย แต่ก็อาจทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายอย่างมากในผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบ ควรมีอาการเช่นเวียนศีรษะปัญหาการได้ยินหรือความผิดปกติของการทรงตัว