ANAMNESIS - การรักษาผลกระทบและความเสี่ยง - การรักษา


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ Transuctane
เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ Transuctane
การทำความรู้จักกันมีบทบาทสำคัญในการติดต่อครั้งแรกระหว่างแพทย์และผู้ป่วย เฉพาะผู้ที่รู้ว่าพวกเขาอยู่ในมือที่ดีกับแพทย์เท่านั้นที่พร้อมที่จะยอมรับการวินิจฉัยและการบำบัดที่เสนอ ยังเป็นสิ่งสำคัญสำหรับแพทย์