แอนติเจน - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์

แอนติเจนตัวเลือกของบรรณาธิการ
เนินซอน
เนินซอน
แอนติเจนกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้ผลิตแอนติบอดี แอนติเจนส่วนใหญ่เป็นโปรตีนที่เฉพาะเจาะจงบนพื้นผิวของแบคทีเรียหรือไวรัส ในโรคแพ้ภูมิตัวเองการรับรู้แอนติเจนจะถูกรบกวนและเกิดจากภายนอก