ความกระหาย - หน้าที่งานและโรค - KRPERPROZESSE

ความกระหายน้ำตัวเลือกของบรรณาธิการ
สื่อ Tunica
สื่อ Tunica
ความกระหายคืออะไรความกระหายเกิดขึ้นได้อย่างไรและอะไรคือความสำคัญของความกระหายสำหรับมนุษย์? แม้ในเทพนิยายกรีกความกระหายถือเป็นความทรมานที่รุนแรงที่สุดอย่างหนึ่ง ตัวอย่างเช่นซุสที่โกรธจัดลงโทษแทนทาลัสลูกชายของเขา