การบาดเจ็บที่ดวงตา - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

บาดเจ็บที่ตาตัวเลือกของบรรณาธิการ
โปลิโอ
โปลิโอ
มีอุบัติเหตุหลายประเภทที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บที่ดวงตา เนื่องจากอาจส่งผลร้ายแรงควรปรึกษาแพทย์ไม่ว่าในกรณีใด ๆ