ความผิดปกติของการเคลื่อนไหว - สาเหตุการรักษาและความช่วยเหลือ - อาการ

ความผิดปกติของการเคลื่อนไหวตัวเลือกของบรรณาธิการ
หน่วยความจำหมดลง
หน่วยความจำหมดลง
ความผิดปกติของการเคลื่อนไหวส่วนใหญ่เป็นความผิดปกติของระบบประสาทของระบบการทรงตัวและกล้ามเนื้อและกระดูก ส่วนใหญ่มักเกิดจากความเสียหายของเนื้อเยื่อประสาทสมองน้อยปมประสาทฐานหรือไขสันหลัง สำหรับการรักษาความผิดปกติให้หายารวม