เยื่อบุตา - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์

เยื่อบุลูกตาตัวเลือกของบรรณาธิการ
echocardiography ของ Transesophageal
echocardiography ของ Transesophageal
เยื่อบุตาทำหน้าที่เป็นชั้นของเยื่อเมือกบางส่วนวางอยู่บนลูกตาและนอนอยู่ด้านในของเปลือกตาโดยเฉพาะเพื่อปกป้องดวงตาและระบบภูมิคุ้มกัน โรคมักแสดงออกโดยการเปลี่ยนสีแดงเป็นสีแดงอิฐ