แผลกัด - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

แผลถูกกัดตัวเลือกของบรรณาธิการ
echocardiography ของ Transesophageal
echocardiography ของ Transesophageal
บาดแผลที่ถูกกัดหมายถึงการบาดเจ็บที่ผิวหนังและเนื้อเยื่อที่อยู่ข้างใต้ฟันของสิ่งมีชีวิต (โดยปกติจะเป็นสัตว์) ในหลาย ๆ กรณีการบาดเจ็บนั้นไม่ได้เป็นอันตรายมากนัก อย่างไรก็ตามไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อ