การไอเป็นเลือด (ไอเป็นเลือด) - สาเหตุการรักษาและความช่วยเหลือ - อาการ

ไอเป็นเลือด (ไอเป็นเลือด)ตัวเลือกของบรรณาธิการ
ปลาแซลมอนแอตแลนติก
ปลาแซลมอนแอตแลนติก
การไอเป็นเลือดไอเป็นเลือดหรือไอเป็นเลือดเข้าใจว่าเป็นการไอเป็นเลือดซึ่งอาจมีน้ำมูกปนอยู่ด้วย สาเหตุของโรคนี้คือโรคทางเดินหายใจและปอดต่างๆ