โรคเบาหวานประเภท 2 - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

โรคเบาหวานประเภท 2ตัวเลือกของบรรณาธิการ
กระเป๋าหน้าท้องอิศวร
กระเป๋าหน้าท้องอิศวร
โรคเบาหวานประเภท 2 มักเกิดจากการมีน้ำหนักเกิน โรคนี้มักจะควบคุมได้ด้วยมาตรการพฤติกรรมที่สอดคล้องกัน