อิเล็กโทรไลต์ - หน้าที่และโรค - ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
อิเล็กโทรไลต์มีบทบาทสำคัญในการทำงานหลายอย่างในร่างกายมนุษย์ หากสมดุลของอิเล็กโทรไลต์ในร่างกายของตนเองบกพร่องอาจทำให้เกิดโรคร้ายแรงได้