ORBITOPATHY ต่อมไร้ท่อ - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

Orbitopathy ต่อมไร้ท่อตัวเลือกของบรรณาธิการ
หน่วยความจำหมดลง
หน่วยความจำหมดลง
Endocrine Orbitopathy เป็นการอักเสบที่เกิดจากภูมิคุ้มกันวิทยา ส่วนใหญ่มีผลต่อเนื้อหาของวงโคจร แต่ยังส่งผลต่อกล้ามเนื้อของดวงตาและเปลือกตาด้วย การบำบัดโรคกลายเป็นเรื่องยาก