คอเลสเตอรอลสูง (HYPERCHOLESTEROLEMIA) - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

ระดับคอเลสเตอรอลสูง (ไขมันในเลือดสูง)ตัวเลือกของบรรณาธิการ
สื่อ Tunica
สื่อ Tunica
ระดับคอเลสเตอรอลจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดระดับคอเลสเตอรอลที่สูงขึ้นหรือไขมันในเลือดสูงจึงอธิบายถึงจำนวนคอเลสเตอรอลในเลือดที่ผิดปกติหรือผิดปกติ คอเลสเตอรอลเป็นสารไขมัน