FOURNIER GANGRENE - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

เน่าตายสี่ตัวเลือกของบรรณาธิการ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
โรคเนื้อตายเน่าของโฟร์เนียร์เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคพังผืดในบริเวณอวัยวะเพศและขาหนีบ โรคเนื้อตายเน่าของโฟร์เนียร์เป็นโรคหายากที่เกิดจากการติดเชื้อ