กรดซาลิไซลิก - ผลกระทบการใช้งานและความเสี่ยง - ส่วนผสมที่ใช้งาน

กรดซาลิไซลิกตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
กรดซาลิไซลิกเป็นสารประกอบอะโรมาติกที่มีฤทธิ์ต้านจุลชีพยาแก้ปวดต้านการอักเสบลดไข้และยาต้านการแข็งตัวของเลือด สารประกอบนี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติในพืชหลายชนิด แต่ตอนนี้สามารถสังเคราะห์ได้ด้วย