การเจาะร่วม - การรักษาผลกระทบและความเสี่ยง - การรักษา

การเจาะร่วมตัวเลือกของบรรณาธิการ
ปลาแซลมอนแอตแลนติก
ปลาแซลมอนแอตแลนติก
ด้วยการเจาะร่วมโพรงของข้อต่อจะเปิดด้วยเข็ม ใช้สำหรับแนะนำยาหรือสำหรับดูดของเหลว