อาการแพ้เสียง - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

ความรู้สึกไวต่อเสียงรบกวนตัวเลือกของบรรณาธิการ
แผลในปาก
แผลในปาก
ความไวต่อเสียงเกิน (ศัพท์ทางการแพทย์: hyperacusis) เป็นความผิดปกติของเสียงที่ไม่พึงประสงค์อย่างมากซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบจะรับรู้ว่าเสียงปกติดังมากและยากที่จะทนได้ ในสิ่งต่อไปนี้จะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม