HIP DYSPLASIA (ความผิดปกติของสะโพก) - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

dysplasia สะโพก (ความคลาดเคลื่อนของสะโพก)ตัวเลือกของบรรณาธิการ
สื่อ Tunica
สื่อ Tunica
dysplasia สะโพก, ความคลาดเคลื่อนของสะโพกหรือความคลาดเคลื่อนของสะโพกเป็นความผิดปกติของข้อต่อสะโพกซึ่งส่วนหัวของข้อต่อไม่คงที่ใน acetabulum หากได้รับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆอาการ dysplasia ของสะโพกสามารถหายได้อย่างสมบูรณ์ เธอทำได้ด้วยแม่ที่เหมาะสม