การอักเสบของท่อปัสสาวะ (URETHRITIS) - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

การอักเสบของท่อปัสสาวะ (urethritis)ตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
Urethritis หรือที่เรียกว่า urethritis ในศัพท์แสงทางการแพทย์คือการอักเสบของเยื่อบุท่อปัสสาวะ ผู้ชายและผู้หญิงสามารถได้รับผลกระทบจากภาวะนี้อย่างเท่าเทียมกัน