การแก้ไขบ้านสำหรับอาการเสียดท้อง - ศัพท์ทางการแพทย์และคำแนะนำ - HAUSMITTEL

การเยียวยาที่บ้านสำหรับอาการเสียดท้องตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
อาการเสียดท้องคือการที่น้ำย่อยไหลย้อนกลับเข้าไปในหลอดอาหารและนำไปสู่อาการปวดแสบปวดร้อนที่นั่น ผู้ที่ได้รับผลกระทบยังมีรสเปรี้ยวในปากด้วย อาหารมันแอลกอฮอล์กาแฟขนมหวานและอาหารที่มีไขมันเป็นตัวกระตุ้นที่พบบ่อย