การเคลื่อนไหวของลำไส้เล็ก - สาเหตุการรักษาและความช่วยเหลือ - อาการ

การเคลื่อนไหวของลำไส้เบาตัวเลือกของบรรณาธิการ
สื่อ Tunica
สื่อ Tunica
อุจจาระสีอ่อนอาจเกิดจากสภาวะทางการแพทย์หรือไม่ก็ได้ สีของอุจจาระมักขึ้นอยู่กับอาหารและบางครั้งอาจมีสีอ่อนกว่าปกติเล็กน้อย หากอุจจาระมีสีอ่อนอย่างถาวร