ตับ - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

ตับตัวเลือกของบรรณาธิการ
เนินซอน
เนินซอน
hepatomegaly ในทางการแพทย์คือการขยายตัวของตับที่ผิดปกติ โรคตับมักเกิดจากโรคตับ แต่โรคของอวัยวะอื่น ๆ ก็อาจส่งผลให้ตับบวมได้เช่นกัน