เสียงลมหายใจทางพยาธิวิทยา - สาเหตุการรักษาและความช่วยเหลือ - อาการ

เสียงหายใจทางพยาธิวิทยาตัวเลือกของบรรณาธิการ
สื่อ Tunica
สื่อ Tunica
เสียงหายใจสามารถแบ่งออกเป็นเสียงหายใจทางพยาธิวิทยาหรือเสียงหายใจปกติหรือเสียงที่ดีต่อสุขภาพ ในกรณีที่มีเสียงหายใจไม่ออกทางพยาธิวิทยาอาจมีเสียงพื้นหลังจากปอดด้วย เสียงหายใจที่เป็นโรคสามารถเรียกได้ว่า stridor