MUSCULUS DELTOIDEUS - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์

กล้ามเนื้อเดลทอยด์ตัวเลือกของบรรณาธิการ
Allobarbital
Allobarbital
กล้ามเนื้อเดลทอยด์เป็นกล้ามเนื้อโครงร่างแบนขนาดใหญ่ซึ่งเมื่อกางออกจะมีลักษณะคล้ายกับผ้าพันคอสามเหลี่ยมและยาวไปทั้งไหล่ มันถือหัวของกระดูกต้นแขนในซ็อกเก็ตข้อต่อและร่วมกับกล้ามเนื้ออื่น ๆ ทำหน้าที่ใน