กล้ามเนื้อ TRICEPS BRACHII - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์

กล้ามเนื้อ Triceps brachiiตัวเลือกของบรรณาธิการ
เนินซอน
เนินซอน
Triceps เรียกว่ากล้ามเนื้อ triceps brachii ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อด้านหลังของต้นแขน กล้ามเนื้อนี้สามารถยืดปลายแขนในข้อต่อข้อศอก ทั้งการใช้งานมากเกินไปและการไม่ใช้งานอาจทำให้เกิดการร้องเรียนได้