การตรวจชิ้นเนื้อของกล้ามเนื้อ - การรักษาผลกระทบและความเสี่ยง - การรักษา

การตรวจชิ้นเนื้อของกล้ามเนื้อตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
ในการตรวจชิ้นเนื้อกล้ามเนื้อแพทย์จะนำเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อจากกล้ามเนื้อโครงร่างเพื่อวินิจฉัยโรคทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อเช่นหากมีโรคกล้ามเนื้อเสื่อม อีกภารกิจหนึ่งของการตรวจชิ้นเนื้อของกล้ามเนื้อคือการตรวจสอบสิ่งที่เก็บรักษาไว้