โรค MYELOPROLIFERATIVE - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

โรค Myeloproliferativeตัวเลือกของบรรณาธิการ
echocardiography ของ Transesophageal
echocardiography ของ Transesophageal
โรค Myeloproliferative เป็นโรคร้ายของระบบสร้างเลือด ระบบควบคุมโรคประกอบด้วยการแพร่กระจายโมโนโคลนอลของเซลล์เม็ดเลือดตั้งแต่หนึ่งเส้นขึ้นไป การบำบัดขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล