เส้นประสาท SUPRASCAPULAR - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์

เส้นประสาท Suprascapularตัวเลือกของบรรณาธิการ
echocardiography ของ Transesophageal
echocardiography ของ Transesophageal
เส้นประสาท suprascapular ทำให้กล้ามเนื้อพิเศษในบริเวณไหล่ หน้าที่ของเส้นประสาทอธิบายได้จากตำแหน่งและประเภทของการส่งสัญญาณ ความเสียหายของเส้นประสาททางกลและทางชีวเคมีสามารถอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่าง