โรคเกี่ยวกับระบบประสาท - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

โรคเกี่ยวกับระบบประสาทตัวเลือกของบรรณาธิการ
เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ Transuctane
เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ Transuctane
โรคเกี่ยวกับระบบประสาทเป็นโรคที่มีลักษณะสำคัญคือการตายของเซลล์ประสาทแบบก้าวหน้า ที่รู้จักกันดี ได้แก่ โรคอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันและเส้นโลหิตตีบด้านข้างอะไมโอโทรฟิค (ALS