อัมพาตเป็นระยะ - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

อัมพาตเป็นระยะตัวเลือกของบรรณาธิการ
Fibroid (เนื้องอกในมดลูก)
Fibroid (เนื้องอกในมดลูก)
อัมพาตเป็นระยะเป็นกลุ่มทางพันธุกรรมของโรคซึ่งเป็นหนึ่งในโรคที่เรียกว่าช่องทางและมีผลต่อช่องไอออนที่มีเยื่อหุ้ม การบำบัดประกอบด้วยมาตรการควบคุมอาหารเป็นหลัก หลักสูตรของโรคมีความโดดเด่น