PSEUDOPARALYSIS - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

Pseudoparalysisตัวเลือกของบรรณาธิการ
แผลในปาก
แผลในปาก
pseudoparalysis เป็นลักษณะของอัมพาตที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการรบกวนของการนำกระแสประสาทpseudoparalysis มีหลายรูปแบบ การรักษาของคุณขึ้นอยู่กับสาเหตุ