การฉายรังสี - หน้าที่งานและโรค - KRPERPROZESSE

การแผ่รังสีตัวเลือกของบรรณาธิการ
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
Thermoregulatory radiation เป็นกลไกของการสูญเสียความร้อนที่มีลักษณะเป็นรังสีความร้อน ด้วยการแผ่รังสีพลังงานความร้อนจะเคลื่อนออกจากร่างกายเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือรังสีอินฟราเรด ความร้อนสูงเกินไป