การแพ้ RH - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

การแพ้ Rhตัวเลือกของบรรณาธิการ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
การแพ้ Rhesus หรือที่รู้จักกันในชื่อเรียกขานว่าการแพ้กลุ่มเลือดส่วนใหญ่มีผลต่อหญิงตั้งครรภ์และเด็กในครรภ์ในการตั้งครรภ์ครั้งที่สอง ปัจจัยจำพวกในเลือดของมารดานั้นถูกต้องในกรณีที่แพ้จำพวกลิง