ยาร์โรว์ - การใช้และการรักษาเพื่อสุขภาพ - พืชสมุนไพร

ต้นไม้เยอร์เร็อว์ตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
ยาร์โรว์หรือที่เรียกว่าสมุนไพรของทหารเป็นหนึ่งในส่วนประกอบ (Compositae) และมีชื่อเรียกขานว่า "สมุนไพรแก้ท้องลาย" ชื่อทางพฤกษศาสตร์คือ Achillea มาจากฮีโร่ Achilles ที่ใช้พืชชนิดนี้ในการรักษาบาดแผลของเขา