SEVOFLURANE - ผลกระทบการใช้งานและความเสี่ยง - ส่วนผสมที่ใช้งาน


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
ทองแดง
ทองแดง
Sevoflurane มีฤทธิ์ในการสะกดจิตและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ยาจึงใช้ในการระงับความรู้สึกก่อนการผ่าตัด Sevoflurane ถูกสูดดมผ่านหน้ากากและทำให้ผู้ป่วยอยู่ในสถานะของการดมยาสลบ