โรคเมล็ดเงิน - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

โรคเมล็ดเงินตัวเลือกของบรรณาธิการ
echocardiography ของ Transesophageal
echocardiography ของ Transesophageal
โรคเม็ดเงินเป็นโรคสมองเสื่อมทางระบบประสาทคล้ายกับโรคอัลไซเมอร์ ในโรคนี้โดยเฉพาะโปรตีนเทาจะสะสมอยู่ในระบบลิมบิก ปัจจุบันโรคที่รักษาไม่หายในปัจจุบันส่วนใหญ่ได้รับการรักษา