ข้อเท้า - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
ดอกบานไม่รู้โรย
ดอกบานไม่รู้โรย
ข้อต่อข้อเท้าหรือที่เรียกว่าข้อเท้าเป็นข้อต่อสำคัญที่เชื่อมระหว่างเท้าและน่อง ข้อเท้าเป็นสิ่งที่ "ร่วมสมัย" ที่น่าพึงพอใจ: โดยปกติจะใช้งานได้ดีตลอดอายุการใช้งานแทบจะไม่สังเกตเห็นได้ชัดเจนและ