การให้นม - หน้าที่งานและโรค - KRPERPROZESSE

การให้น้ำนมตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
ช่วงเวลาการให้นมจะอธิบายถึงช่วงเวลาที่แม่ให้นมลูก ในช่วงเวลานี้มันจะกินนมแม่เพียงอย่างเดียวหรือเป็นหลักจนกว่ามันจะแห้งทารกไม่ต้องการนมอีกต่อไปหรือแม่ตัดสินใจหยุดให้นมลูก