ความผิดปกติของเสียง - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

ความผิดปกติของเสียงตัวเลือกของบรรณาธิการ
Allobarbital
Allobarbital
Dysphonia หรือความผิดปกติของเสียงส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการออกเสียงหรือการเปล่งเสียงของเสียงอาจลดลงชั่วคราวในคนทุกกลุ่มอายุ