ความผิดปกติของเสียง - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

ความผิดปกติของเสียงตัวเลือกของบรรณาธิการ
ดอกบานไม่รู้โรย
ดอกบานไม่รู้โรย
Dysphonia หรือความผิดปกติของเสียงส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการออกเสียงหรือการเปล่งเสียงของเสียงอาจลดลงชั่วคราวในคนทุกกลุ่มอายุ