TENDONITIS - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

เอ็นอักเสบตัวเลือกของบรรณาธิการ
แผลในปาก
แผลในปาก
Tendonitis คือการอักเสบที่มีผลต่อเส้นเอ็น กระบวนการเสื่อมมักมีส่วนทำให้เกิดโรค เอ็นอักเสบมักเกี่ยวข้องและพัฒนาพร้อมกับความเจ็บปวดสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบ