อีสุกอีใส - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

โรคอีสุกอีใสตัวเลือกของบรรณาธิการ
ทองแดง
ทองแดง
อีสุกอีใสหรือ varicella เป็นโรคในวัยเด็กที่พบบ่อย โรคไวรัสนี้มักติดต่อโดยการติดเชื้อหยดน้ำ ผื่นที่เห็นได้ชัดเจนเป็นเรื่องปกติ