ACTINIC KERATOSIS - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

Actinic keratosisตัวเลือกของบรรณาธิการ
กระเป๋าหน้าท้องอิศวร
กระเป๋าหน้าท้องอิศวร
Actinic keratosis หรือ solar keratosis เป็นความเสียหายของผิวหนังที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆเนื่องจากการสัมผัสกับแสงเป็นเวลาหลายปี (โดยเฉพาะแสง UV) ในหลักสูตรเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำจำกัดความสาเหตุการวินิจฉัยหลักสูตรการบำบัดและ