กรดอะมิโนเมทิลเบนโซอิก - ผลกระทบการใช้งานและความเสี่ยง - ส่วนผสมที่ใช้งาน

กรดอะมิโนเมทิลเบนโซอิกตัวเลือกของบรรณาธิการ
daikon
daikon
กรดอะมิโนเมทิลเบนโซอิกใช้เป็นสารออกฤทธิ์ในการทำให้เลือดแข็งตัว ดังนั้นจึงมีมูลค่าสูงในกรณีที่มีเลือดออกมาก ยานี้ยังสามารถใช้สำหรับผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้น