แอนติบอดี - หน้าที่และโรค - ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
ดอกบานไม่รู้โรย
ดอกบานไม่รู้โรย
แอนติบอดีหรือที่เรียกว่าอิมมูโนโกลบูลินมีบทบาทสำคัญในระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ โมเลกุลขนาดใหญ่เหล่านี้จะไหลเวียนในเลือดและเป็นสื่อกลางในการตอบสนองภูมิคุ้มกันของร่างกายของสัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นสูงทั้งหมด