มะเร็งตับอ่อน (มะเร็งตับอ่อน) - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

มะเร็งตับอ่อน (มะเร็งตับอ่อน)ตัวเลือกของบรรณาธิการ
สื่อ Tunica
สื่อ Tunica
มะเร็งตับอ่อนหรือมะเร็งตับอ่อนเป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก น่าเสียดายที่ปัจจุบันยังถือว่ารักษาได้ยากมาก ในกรณีส่วนใหญ่มะเร็งตับอ่อนไม่สามารถรักษาให้หายได้เหมือนโรคนี้อีกต่อไป