BLUE DIAPER SYNDROME - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

โรคผ้าอ้อมสีน้ำเงินตัวเลือกของบรรณาธิการ
วิปครีม
วิปครีม
กลุ่มอาการของผ้าอ้อมสีน้ำเงินเป็นโรคที่เกิดจากการเผาผลาญ แต่กำเนิดโดยมีอาการหลักของการดูดซึมทริปโตเฟน การที่ลำไส้ขาดการดูดซึมทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปและการขับออกทางไตดังนั้นปัสสาวะจึงเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน