เวลาสัมผัสเลือด - หน้าที่งานและโรค - KRPERPROZESSE

เวลาสัมผัสเลือดตัวเลือกของบรรณาธิการ
echocardiography ของ Transesophageal
echocardiography ของ Transesophageal
เวลาสัมผัสเลือดคือเวลาที่เลือดไหลเวียนในหลอดเลือดเล็ก ๆ ในปอดและเกิดการแพร่กระจายของก๊าซทางเดินหายใจ ดังนั้นเวลาสัมผัสเลือดจึงมีอิทธิพลสำคัญต่อปริมาณออกซิเจนในเลือด