เวลาสัมผัสเลือด - หน้าที่งานและโรค - KRPERPROZESSE

เวลาสัมผัสเลือดตัวเลือกของบรรณาธิการ
แผลในปาก
แผลในปาก
เวลาสัมผัสเลือดคือเวลาที่เลือดไหลเวียนในหลอดเลือดเล็ก ๆ ในปอดและเกิดการแพร่กระจายของก๊าซทางเดินหายใจ ดังนั้นเวลาสัมผัสเลือดจึงมีอิทธิพลสำคัญต่อปริมาณออกซิเจนในเลือด