ความหนืดของเลือด - หน้าที่หน้าที่และโรค - KRPERPROZESSE

ความหนืดของเลือดตัวเลือกของบรรณาธิการ
ขากรรไกรล่าง
ขากรรไกรล่าง
ความหนืดของเลือดสอดคล้องกับความหนืดของเลือดซึ่งขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ต่างๆเช่นองค์ประกอบของเลือดและอุณหภูมิ เลือดไม่ได้ทำงานเหมือนของไหลแบบนิวตัน แต่แสดงความหนืดที่ไม่ได้สัดส่วนและไม่แน่นอน