BUDD-CHIARI SYNDROME - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

Budd-Chiari Syndromeตัวเลือกของบรรณาธิการ
เนินซอน
เนินซอน
Budd-Chiari syndrome (BCS) คือการอุดตันของหลอดเลือดดำตับขนาดใหญ่ที่ระบายออก หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษา BCS จะเจ็บปวดอย่างมากและนำไปสู่ภาวะตับวาย BCS พบได้น้อยมากและการอุดตันเป็นเรื่องปกติมากขึ้น