การขาดโปรตีน S - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

การขาดโปรตีน Sตัวเลือกของบรรณาธิการ
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
โรคเลือดที่ได้มาหรือมีมา แต่กำเนิดเรียกว่าการขาดโปรตีน S การขาดโปรตีน S จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดตีบที่ขา ในหลาย ๆ กรณีโรคนี้ไม่มีใครสังเกตเห็นมานานหลายปี ถึงกำหนดมาตรการป้องกัน